Finnish Sauna Blogger Kati Niemi of "World of Sauna" visits our sauna: https://saunamaailmalla.com/aurinkosauna

Image © Kati Niemi